Sistem Pagar Elektrik Pertanian

Jenis musuh - Babi hutan, Badak, Biawak, Gajah, Kera, Kelawar, Memerang, Ular sawa,